• Wiersze

    Świadectwo odejścia

    ***przepuszczam stada marzeńwypatrując czy nie wróciszczy wrócisz ***każdego wieczora celebruję w łóżku wigilięwciąż zostawiam obok jedno wolne miejsce ***wchodzić w noc bez ciebiewchodzić do pustego koryta Gangesu ***naiwnie wierzę w jednoczenie ciał