Wiersze

Świadectwo odejścia

***
przepuszczam stada marzeń
wypatrując czy nie wrócisz
czy wrócisz

***
każdego wieczora celebruję w łóżku wigilię
wciąż zostawiam obok jedno wolne miejsce

***
wchodzić w noc bez ciebie
wchodzić do pustego koryta Gangesu

***
naiwnie wierzę w jednoczenie ciał

Podaj dalej